Konferencja, 2-4 GRUDNIA 2015

06 11/2015

Czy istnieje w Polsce potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie edukacji teatralnej:

pedagogów teatralnych, edukatorów teatralnych, animatorów teatralnych?

Kim jest pedagog teatralny/pedagog teatru?

 

2-4 grudnia Fundacja dla Modrzejewskiej zorganizowała konferencję "Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka. Współorganizatorami byli Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ, Actors' Studio Pulheim (Kolonia, Niemcy) i Instytut Pedagogiki UJ. Partnerami byli: Teatr Bagatela im. T. Boya Żeleńskiego, Teatr KTO, Instytut Filologii Germańskiej UJ i Gmina Miejska Kraków. 

Jako cel konferencji obraliśmy popularyzację zawodu pedagoga teatralnego w Polsce na podstawie doświadczeń niemieckich poprzez wywołanie dyskusji na temat jego zadań i roli podczas konferencji z udziałem naukowców i praktyków z Polski i Niemiec. Chcieliśmy zdefiniować pojęcia: pedagoga teatralnego, edukacji teatralnej, animacji kultury. 

Do uczestników Konferencji obszerny list skierowała Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Obrady otworzył Pan Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Kohler.

Teatr KTO zaprezentował uczestnikom Konferencji swój spektakl „Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać”. 

Wygłoszono 26 referatów (w tym O.Łukaszewicz - Prezes ZASP), odbyło się 3 panelowe dyskusje, zaprezentowany został program studiów podyplomowych Pedagogika Teatru, prowadzonych przez IT im. Raszewskiego i Uniwersytet Warszawski.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom.

 

 

Konferencja powstała dzięku wsparciu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. 

 

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW KONFERENCJI.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze