Wydarzenia

  • 24 09/2010

    24 IX przedstawiciel Fundacji uczestniczył w prześwietnym wydarzeniu...

  • 23 09/2010

    22 IX zostały ustalone zasady współpracy z Działem Marketingu kolei Intercity. Fundacja dostarczy broszury (w wersji językowej polsko-angielskiej) dotyczące Patronów pociągów Intercity (poczynając od Modrzejewskiej), a Intercity zapewni logistykę dystrybucji.

  • 22 09/2010

    11.10.2010 w Narodowym Starym Teatrze spotkanie z okazji 170 rocznicy urodzin największej polskiej Aktorki. Udział biorą: Modrzejewska – Lutosławska, Modrzejewska – Polony, Modrzejewska – Malczewska, Modrzejewska – *** (studentka) oraz Jerzy Grałek, Tadeusz Malak, Jacek Romanowski, Maciej Słota i teatr studentów UJ Remedium.