Seminarium

19 05/2017

 

„Odeszłam, chociaż ciągle jestem”. Helena Modrzejewska/Modjeska. Postcriptum do wystawy

Wykład towarzyszący wystawie poświęconej Helenie Modrzejewskiej. Mieliśmy

sposobność wysłuchania opowieści o XIX wiecznym Krakowie, o sztuce, fotografii, modzie i miłości.

Na seminarium wsyąpiły:

Dr Alicja Kędziora – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Badań Filozoficznych,

kierownik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ, vice-prezes Fundacji

dla Modrzejewskiej, Zastępca Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iventus.

 

Dr hab Dorota Jarząbek Wasyl – pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się historią form dramatycznych i scenicznych w XIX i XX wieku. Autorka recenzji teatralnych,

kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek Słowo i głos oraz Za Kulisami.

 

19 maja 2017, godz. 19.00 

Krzeszowice

Pałacyk Vauxhall

 

 

dr Alicja Kędziora

 

oprowadzanie kuratorskie po wystawie

 

dr Alicja Kędziora, kuratorka wystawy

 

 

Komentarze