wykłady

14 10/2017

14 października 2017

godz. 18:00

wstęp wolny

 

W cieniu ilustracji i masek. Jak bratanek Madame Heleny Modrzejewskiej zdobył
Amerykę – historia Władysława Teodora Bendy.

Egzotyczne dziewczyny, rzucające urok na odbiorców, prezentowały swe piękne twarze na
nieomal każdej okładce kolorowego magazynu. Maski, pożądane przez owładnięte ich magią
rewie i pantomimy, uważane były za fenomen swego czasu. Władysław Teodor Benda (1873-
1948) polsko-amerykański artysta, który działał w Stanach Zjednoczonych w latach 20 i 30
XX wieku, był ilustratorem, twórcą masek teatralnych, malarzem, rzeźbiarzem, scenografem,
aktorem, a także publicystą, pisarzem i autorem sztuk teatralnych. Okładki periodyków, z
twarzami pięknych dziewczyn tworzonych przez artystę, oglądane były przez nieomal
każdego Amerykanina, żyjącego w pierwszej połowie XX w. Jego maski zawojowały rewie i
teatry na nieomal całym świecie. Artysta stał się ekspertem w tej odrodzonej, antycznej
dziedzinie. Niepodważalnie W. T. Benda osiągnął sukces w Ameryce i do dziś jest tam znany
i szanowany. Wykład dr Anny Rudek-Śmiechowskiej (historyk sztuki, publicystki i
komisarza wystaw) opowiada ciekawą i nietuzinkową historię o artyście, jego drodze do
Stanów Zjednoczonych, relacjach z ciotką Heleną Modrzejewską, o meandrach kariery
ilustratora i twórcy masek teatralnych oraz niespodziewanej śmierci na zapleczu sceny.
Notka biograficzna:
Anna Rudek-Śmiechowska – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, publicysta,
komisarz wystaw. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (2006). Doktorat obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2014).
Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2009). Przewodnicząca rady
programowej Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce (od 2016); członek rady programowej
Galerii Kordegarda w Warszawie (od 2016). Autorka pierwszej w historii monografii
Władysława Teodora Bendy (Władysław Teodor Benda. Życie i twórczość polsko-
amerykańskiego ilustratora i twórcy masek, wyd. Universitas, Kraków 2016) oraz artykułów
naukowych i prasowych (np. „Archiwum Emigracji”, „Art & Business”, „Gazeta
Antykwaryczna”, „Nowy Dziennik”), a także tekstów do katalogów wystaw (np. Jan
Lebenstein. In memoriam, Galerii Roi Dore (Paryż 2014); Zaczarowana rzeczywistość,

Miesiąc Fotografii, (Paryż 2012); Bruk. Natura. Emocje, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
(Warka 2008)). Obecnie pracuje nad publikacją dot. Polish American Artists Society 1984-
1991 (planowane wydanie 2018). Zajmuje się badaniem działalności artystów oraz przejawów
życia artystycznego w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków i
osób polskiego pochodzenia.

 

Już w krótce kolejne wykłady. Naszym kolejnym gościem będzie Konstancja Nieniewska i opowie o kreacjach Madame Modrzejewskiej. 

Zaglądajcie na naszą stronę internetową, żeby sprawdzić terminy! 

 

„Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków”

 

 

Komentarze