Czwartki u Matejków

24 05/2018
 
 

 

 

 Modrzejewska i jej czescy przyjaciele
 

Temat z kilku powodów interesujący: a/ze względu na sposób organizacji gościnnych występów Modrzejewskiej w Pradze w kwietniu 1891 roku b/na jej relacje z czeską aktorką Fanny Janauschek, grającą w Ameryce i w Anglii przed Modrzejewską te samo co ona role i także po angielsku c/ na stosunek czeskich środowisk artystycznych do Polaków. Szczęśliwie zachowało się wiele oryginalnych świadectw z tego okresu (w tym listów), które nadają tym refleksjom specjalnego kolorytu
Zapraszamy do opowieści. 
 
 
W końcu lat 60. XIX wieku Modrzejewska przyjechała do Warszawy, najpierw na gościnne występy, a potem po stały angaż. Gra krakowskiej gwiazdy, a także wzniecona wokół niej prasowa egzaltacja wywołały mieszane reakcje aktorów warszawskiej sceny. Tematem wykładu będą relacje między artystami scen rządowych w Warszawie a nieznaną i ambitną Galicjanką.
Postaramy się pokazać, do jakiego środowiska zawodowego trafiła Modrzejewska, z kim współpracowała, z kim rywalizowała, po kim objęła schedę i komu przekazała swoje role, wyjeżdżając do Ameryki. Dlaczego aktor-kronikarz Michał Chomiński uznał ją za "nieszczególną koleżankę"? Co myślała o Modrzejewskiej emerytowana gwiazda Leontyna Halpertowa? Będzie to okazja, by sprostować lub zniuansować opinie o nieufności warszawskich aktorów wobec Modrzejewskiej, a także by pokazać trwający przez cały wiek fenomen przenikania krakowskich "sił twórczych" na warszawską scenę.

Prowadzenie: dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl – pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią form dramatycznych i scenicznych w XIX i XX wieku. Interesuje ją zwłaszcza proces narodzin widowiska, etyka i praktyka działań aktora oraz obyczajowość teatralna. Autorka recenzji teatralnych, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek: Słowo i głos, Za kulisami Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku. Fenomen rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym (2006). Ostatnio, wraz z Agnieszką Wanicką, przygotowała do druku dzieło Władysława Krogulskiego (W. Krogulski, Notatki starego aktora. Przewodnik po teatrze warszawskim XIX wieku, 2015)
 
 
 
 
 
 
 
22 lutego godzina 18.00
 
Teatr XIX wieczny to przede wszystkim teatr aktora. Pierwsze oznaki zmian nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku. Jednak warto opowiedzieć o tym jak w tym odległym dla nas czasie aktorzy dbali o swoje kostiumy, rekwizyty. Zwłaszcza w kontekście Heleny Modrzejewskiej, która odbyła wiele tournée teatralnych, występowała na wielu scenach amerykańskich, angielskich i polskich
Sama dbała o swoje stroje i sceniczne dodatki. Podczas naszego spotkania postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie jak wyglądały prace nad spektaklem, jak odpracowywano role, dbano o dekoracje. Jakie obowiązki miał aktor, a jakie reżyser. Wszystko to pokażemy opierając się na dorobku Heleny Modrzejewskiej i aktorów z jej epoki.
 
 

Komentarze