Wyklad

15 04/2018

 

 

 

"Czy warto było? - Jak doszło do spisania i druku Wspomnień i wrażeń Heleny Modrzejewskiej"

wykład Profesora Emila Orzechowskiego

 

15 kwietnia, godz. 18.00

Pięknie wydaną i obficie ilustrowaną książkę Heleny Modrzejewskiej Memories and Impressions. An Autobiography drukował nowojorski Macmillan w roku 1910; w Polsce jej pełne wydanie ukazało się dopiero pół wieku później (1957) w tłumaczeniu M. Promińskiego, nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Obydwie książkowe edycje poprzedzone były drukiem w czasopismach: w The Century Magazine (1909), a w wersji polskiej w Czasie (1910) w aż 90 odcinkach. Wybitny historyk teatru - J. Got - przyznaje, że "informacje o początku zainteresowań teatralnych pochodzą od samej aktorki", ale i dodaje: "spisane późno, przy pomocy niezbyt licznych dokumentów i zmęczonej pamięci, często odmawiającej posłuchu..." przynoszą wyidealizowany autoportret artystki. Bliższy ogląd procesu spisywania Wspomnień i wrażeń każe ten surowy osąd zrewidować, a przy okazji zwrócić uwagę na wiele kwestii dotąd pomijanych, czy potraktowanych zbyt pobieżnie.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

 

 

Komentarze