Publikacje

28 05/2018


Helena Modrzejewska - Szkice do Portretu, cz. 2, pod redakcją dr Alicji Kędziory

 

 

To niezwykle interesujące i cenne kompendium wiedzy na temat życia i twórczości znakomitej artystki polskiej, będące przykładem intelektualnej i warsztatowej kompetencji Autorów, którzy w zgromadzonych szkicach podjęli w oparciu o nieznane dotychczas źródła trud zrozumienia przeszłości, starając się ogarnąć nie tylko skalę wyznawanych wartości badanych zjawisk i postaci, ale i zrozumienia motywacji ich działania. Wartość przedłożonych tekstów wynika nie tylko z tego, że wszystkie one w mniejszym lub większym stopniu ukazują nam nieznane dotąd epizody z życia Modrzejewskiej, jej przyjaciół i znajomych, ale także na prezentacji wynikających z nich ważnych zazwyczaj konkluzji.

 Prof. dr hab. Andrzej Linert

 

 

Helena Modrzejewska Biogram

autorstwa prof. Emila Orzechowskiego

Wiedziała, że jest wszechstronnie utalentowana; wybrała drogę przez teatr. A że nie jest światło, by pod korcem stało, podjęła najwyższe, niezwykle zuchwałe wyzwanie – być możliwie najlepszą w swoim zawodzie i to nie na lokalną, ale światową skalę. I wiedząc, że piękno na to jest, by zachwycało sięgnęła po role, którymi zawojowała świat. Ponieważ jednak kształtem miłości piękno jest, sięgnęła najwyżej jak można: po to,co sama umiłowała i czym chciała się dzielić z publicznością:po Słowackiego, po Schillera, a nade wszystko po Szekspira. Piękno ma zachwycać do pracy. Do pracy, by się zmartwychwstało. Zmartwychwstało w podwójnym wymiarze: jednostkowym, ale i narodowym. I to, jak się wydaje, była ta jej chorągiew na prac ludzkich wieży. 

Prof. dr hab. Emil Orzechowski

Komentarze