Noc Poezji 2018

06 10/2018
Hidden in the wings, I saw her... ” Modjeska and Wyspanski (a city walk/in  english)
 
The walk covers a few key points-places related to the heroes of our game. Participants walk the designated route together with their guides, who introduce them to the shared history of the dramatist and the actress. In each point a group needs to solve a riddle in order to move to the next place. During the walk one can learn about less popular but extremely interesting places in Krakow and the stories connected to them. The duration of walk depends on the group; it’s approximately 45-60 min. 
We are meeting in Helena Modjeska’s salon, 5 Sienna street, at 3 p.m.


Free admission, due to the limited number of places, please book in advance, by sending an email to info@modjeskafoundation.org in the title of the email, please enter NOC POEZJI REZERWACJA and in the content the number of people.
„Widziałem ją za kulis stojący osłoną…” Modrzejewska i Wyspiański (spacer/ po polsku)


Spacer opiera się na kilku kluczowych punktach-miejscach, z których każde związane jest z
bohaterami zabawy. Uczestnicy pokonują wyznaczony szlak wraz z opiekunami, którzy pełnią role
przewodników i zapoznają grupę z wspólną historią dramaturga i aktorki. W każdym punkcie oczekuje
na grupę zagadka, zadanie, którego rozwiązanie umożliwi przejście do kolejnego miejsca. W trakcie
spaceru zapoznać się będzie można z mniej popularnymi, a niezwykle ciekawymi miejscami w
Krakowie, oraz historiami ich dotyczącymi. Czas przejścia szlaku jest uzależniony od możliwości
grupy, szacunkowo od 45-60 min. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładzie oraz
oprowadzaniu z kuratorem po Salonie Heleny Modrzejewskiej, ul. Sienna 5.

 

15.00 zbiórka w Salonie Heleny Modrzejewskiej, ul. Sienna 5.


Wstęp bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację,
poprzez wysłanie maila na adres info@modjeskafoundation.org w tytule maila proszę wpisać NOC
POEZJI REZERWACJA, w treści liczbę osób.„Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej
Kraków”.


Komentarze