Seminarium

25 02/2019

seminarium naukowe

Opisywać chciałem ją, nie inną...”

Ekspresja artystyczna – sztuka a instytucjonalna praktyka

 

Fundacja dla Modrzejewskiej

Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ

Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum

 

25 lutego 2019 r.

Fundacja dla Modrzejewskiej

ul. Sienna 5 (II p.)

 

***

Otwarcie seminarium

10.00-10.20

prof. dr hab. Emil Orzechowski

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK.

dr hab. Alicja Kędziora

 

Wystąpienia inauguracyjne

 

prof. dr hab. Emil Orzechowski

10.20-10.50

 

prof. dr hab. Paweł Taranczewski

10.50-11.20

 

***

I sesja

moderator: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

 

11.20-11.40

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć

Środki przekazu artystycznego w polskiej literaturze romantycznej, czyli jak romantycy przedstawiali „nieskończoność. Przykład Adama Mickiewicza i jego "Ballad i romansów”

 

11.40-12.00

dr hab. Alicja Kędziora

Adam Mickiewicz. Ikonograficzne źródła do badań nad życiem, twórczością i recepcją (na podstawie „Tygodnika Illustrowanego”)”

 

12.00-12.20

dr hab. Monika Rasiewicz, prof. nadz.

Co poeta chciał przez to powiedzieć... Klucz do odczytu tropów ekspresywnych wiersza

 

12.20-12.40

dr Agnieszka Kowalska

Środki przekazu artystycznego – aktor, utrwalone w muzeum”

 

12.40-13.00

Dyskusja

 

***

 

Sesja II

Moderator: dr hab. Alicja Kędziora

 

14.30-14.50

dr hab. Ewa Kocój

Sztuka empatyczna. Narracje dotyczące płaczących ikon/obrazów we współczesnej przestrzeni publicznej”

 

14.50-15.10

dr Barbara Hryszko

Jak opowiada malarz? Ekspresja w malarstwie XVII wieku”

 

15.10-15.30

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK

Przekaz społeczny w sztukach wizualnych na podstawie twórczości artystów Międzynarodowego Stowarzyszenia Focus-Europa”

 

15.30-15.50

dr Joanna Zdebska-Schmidt

Muzeum – lekcja trwałych wartości w sztuce utrwalonych”

 

15.50-16.10

dr Małgorzata Sternal

Artystyczne oczekiwania absolwentów uczelni muzycznych i realia życia zawodowego”

 

16.10-16.30

dr Marek Skrukwa

Klucz do odbioru muzycznej ekspresji”

 

16.30-16.50

Dyskusja

 

 

16.50

Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Komentarze