Urodziny Madame

12 10/2019

 

 

12 października 2019 roku w dniu 179 rocznicy urodzin Madame odbyło się w Domu Jana
Matejki (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) seminarium naukowe „Helena
Modrzejewska i jej przyjaciele”.

 

Wybór tematu nie jest przypadkowy. Krąg przyjaciół buduje osobowość, sprzyja podejmowaniu
trafnych życiowo decyzji, a doznane wsparcie skłania do czynienia dobra wobec potrzebujących
rady i pomocy. Widać to doskonale na przykładzie Modrzejewskiej, której kariera możliwa była
dzięki pomocy wielu osób; ona sama wielu potem pomagała. Zaledwie niektóre z tych więzi
zostały wstępnie rozpoznane; inne czekają na opracowanie. O niektórych z nich 
mogliśmy usłyszeć z ust specjalistów i admiratorów życia i twórczości Madame Modjeskiej 12
października u Matejki.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

Seminarium naukowe

HELENA MODRZEJEWSKA I JEJ PRZYJACIELE

12 października 2019 r.

Muzeum Narodowe w Krakowie – Dom Jana Matejki

ul. Floriańska 41

10:00 – przywitanie gości
Emil Orzechowski
Fundacja dla Modrzejewskiej
Alicja Kędziora

Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ

Marta Kłak-Ambrożkiewicz

Muzeum Narodowe w Krakowie – Dom Matejki

Pierwsza sesja

Prowadzący: dr Joanna Zdebska-Schmidt

10:20-10:40

prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

„Wielka miłość” – Andrzej Wajda kręci film o Sienkiewiczu i Modrzejewskiej!

10:40-11:00

dr hab. Krzysztof Kurek, prof. UAM

O (nie tylko przyjacielskich) związkach Heleny Modrzejewskiej z Poznaniem

11:00-11:20
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
Ibsen Modrzejewskiej. Dzieje jednej (słynnej) kreacji

11:20-11:40
dr Mariola Szydłowska
Helena Modrzejewska i Gustaw Fiszer
Przerwa kawowa 11:40-12:00
Druga sesja

Prowadzący: dr Agnieszka Kowalska

12:00-12:20
prof. dr hab. Emil Orzechowski
Polski krąg Heleny Modrzejewskiej

12:20-12:40
dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl
Madame i doktorzy

12:40-13:00
dr hab. Kędziora Alicja, prof. UJ
Modrzejewska i kompozytorzy
13:20-13:40
mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz
Modrzejewska, Matejko i inni…
Przerwa obiadowa 14:00-15:00
Jama Michalika
ul. Floriańska 45
Trzecia sesja

prowadzący: dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl

15:00-15:20
prof. dr hab. Lidia Kuchtówna
Irena i Ludwik Solscy w orbicie wielkiej gwiazdy

15:20-15:40
prof. dr hab. Jan Michalik
Karol Estreicher i Helena Modrzejewska

15:40-16:00
mgr Anna Jędrzejczyk
Relacje Modrzejewskiej z J.T.S. Jasińskim

16:00-16:20
dr Agnieszka Kowalska

Aktorki – podróżniczki. Helena Modrzejewska i Jadwiga Mrozowska

16.20-16.40

dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ
„Kocham Cię, siostro moja!” Modrzejewska i Ujejski

 


Dyskusja i podsumowanie obrad 16:40-17:00

 

 

 

Komentarze