Urząd Patentowy RP przyjął wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny (logo).

22 12/2010

Potwierdzenie poniżej.

Galeria:

  • Potwierdzenie Urzędu Patentowego dotyczące logotypu Fundacji

Komentarze