Prezes Fundacji na Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie

07 11/2010

2-6 XI Prezes Fundacji dla Modrzejewskiej, przy okazji prac w jury Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie, poinformował uczestników Festiwalu o Fundacji i jej planach; dyskutowano możliwość promocji artystki na terenie Czech, a zwłaszcza Śląska Cieszyńskiego.

Komentarze