Prof. Alois Woldan gości w Pracowni oraz Fundacji

22 10/2010

20 X w Pracowni oraz w Fundacji gościł prof. Alois Woldan z Uniwersytetu Wiedeńskiego, co było konsekwencją spotkania dr Alicji Kędziory, Kierownika Pracowni z Anną Hohmann stypendystką wiedeńskich studiów doktoranckich na temat Galicji, która pisze rozprawę dyplomową o Modrzejewskiej.

Komentarze