Wykład na Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury

21 10/2010

20 X Prezes Fundacji dla Modrzejewskiej wygłosił w Zakopanem, na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury organizowanej przez Tarnowską Fundację Kultury uczestników Forum Polskiej Kultury Samorządowej, wykład pt. "Modrzejewska dobra na wszystko". Z przedstawicielami Zakopanego omówiono możliwe formy promocji Modrzejewskiej w Zakopanem.

Komentarze