"Zaślubiny" Modrzejewskiej z Paderewskim

06 10/2010

6 X w Bydgoszczy, na zaproszenie Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego (istnieje od roku 1922), na inauguracji sezonu muzycznego, w Sali Malinowej Hotelu "Pod Orłem", nastąpiły "zaślubiny" Modrzejewskiej z Paderewskim poprzez wykład Prezesa Fundacji dla Modrzejewskiej "Epizody anegdotyczne o Helenie Modrzejewskiej i Ignacym Janie Paderewskim w sprawach niezmiernie serio".

Komentarze