Współpraca z Działem Marketingu kolei Intercity

23 09/2010

22 IX zostały ustalone zasady współpracy z Działem Marketingu kolei Intercity. Fundacja dostarczy broszury (w wersji językowej polsko-angielskiej) dotyczące Patronów pociągów Intercity (poczynając od Modrzejewskiej), a Intercity zapewni logistykę dystrybucji. Będzie to jedna z największych akcji edukacyjnych w Polsce, ważna zwłaszcza w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i EURO 2012.

Potrzebujemy sponsorów na skalę ok. 15.000 zł za pierwszy tysiąc egzemplarzy, 2-3.000 za każdy następny tysiąc! Do Ich dyspozycji strona broszury w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy rocznie! Zapraszamy!

Komentarze