Pożegnanie pracowników Konsulatu USA

08 07/2012

W lipcu chcieliśmy godnie pożegnać odchodzących z placówki w Krakowie pracowników Konsulatu USA i udało się znaleźć sensowne dla Modrzejewskiej rozwiązanie: Pan Konsul, Jego Małżonka i kilka innych osób otrzymało cudny, i niepowtarzalny portret Madame, wykonany w czekoladzie białej, nałożony na podkład czekolady ciemnej. Jest to dzieło klasy artystycznej, a wykonane zostało przez Lwowską Manufakturę Czekoladową przy ul. Szewskiej w Krakowie.

Współpraca w Manufakturą będzie kontynuowana; czekolada z Modrzejewską do obejrzenia, a może i nabycia, przy ul. Szewskiej w Krakowie (naprzeciwko McDonalds - co jest samo w sobie ciekawe).

Komentarze