Wyposażamy Salon!

14 07/2012

W Salonie Modrzejewskiej (Sienna 5, II p.) prawie rewolucja: zakupione witryny wystawiennicze, a w nich ulokowane natychmiast oryginały zdjęć i innych materiałów na temat Madame; montowane urządzenia do projekcji zdjęć, niezbędne do wykładów - częściowo koszty te pokrywa miejski grant 10.000 zł. na zaprojektowanie i prowadzenie Salonu; koszty pozostałe ponoszą Sponsorzy, których Fundacja ma, ale i nowych stale poszukuje, oferując sporo nie tylko satysfakcji, ale i możliwości promocyjnych.

Komentarze