Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa podjął akcję ratowania grobu matki Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

10 09/2012

Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa podjął akcję ratowania grobu matki Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Grobowiec, w którym pochowani są: matka Józefa Bendowa, brat Feliks Benda, „przyrodni” brat Adolf Opid i bratanek Bolesław Opid znajdował się w opłakanym stanie. Wybrzuszone mury, popękane obramienie portalu, groził zawaleniem. Grobowiec nie posiada prawnych dysponentów i jest opuszczony.

Prace konserwatorskie polegają na całkowitej rozbiórce części naziemnej, wykonanie nowego fundamentu, wymurowanie ścian ceglanych, złożenie nakrywy i attyki i ich konserwacja. Na koniec konserwacja figury anioła i tablic epitafijnych. Całość prac będzie kosztować 25.000 zł /netto/ tj. niestety 30.000 zł /brutto/ - od tego roku prace konserwatorskie obciążone są 23% podatku VAT. Prosimy o wsparcie poprzez wpłaty na konto Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa nr: 26 8589 0006 0000 0029 7963 0014 z dopiskiem „grób matki Modrzejewskiej”.

  • Mikołaj Kornecki przewodniczący OKRK
  • Janina Żuradzka sekretarz OKRK
  • Monika Bogdanowska przewodnicząca Komisji ds. Ratowania Cmentarzy Krakowa OKRK

Galeria:

  • Józefa Bendowa
  • Grób matki Heleny Modrzejewskiej
  • Grób matki Heleny Modrzejewskiej

Komentarze