Urodziny Heleny Modrzejewskiej

25 09/2012

Salon zaprasza we wtorki i we czwartki od 17.oo do 19.00.

Wrzesień był miesiącem urlopowym, lecz w budynku przy ul. Siennej 5 trwały intensywne prace remontowe, zaś w Salonie Modrzejewskiej zainstalowane zostały kotary; zakupiono kilka oryginalnych zdjęć Madame (jedno z nich z zasuszoną konwalią, sprzed około 130 lat!).

Przygotowany został program tegorocznych Urodzin Pani Heleny; będzie trwał aż tydzień. Jego program znajduje się poniżej.

Do Miłośników sztuki i osobowości największej polskiej Artystki

Urodziny Heleny Modrzejewskiej

Fundacja dla Modrzejewskiej oraz Lwowska Manufaktura Czekoladowa serdecznie zapraszają w dniach 12 X – 18 X 2012, w godzinach 17.00 do 19.00 na Urodziny Madame. Miejsca spotkań: 12 X – 17 X ulica Szewska 7, I piętro, 18 X ul. Sienna 5, II piętro w Salonie Heleny Modrzejewskiej.

Urodziny największej polskiej Artystki cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że – aby umożliwić w nich udział wielkiej rzeszy Jej Miłośników – feta urodzinowa trwać będzie przez tydzień. Zgodnie z tradycją salonowych spotkań w domu Modrzejewskiej, uświetnią je istotne rozmowy z Wielkimi Artystami w kolejności podanej poniżej:

We Lwowskiej Manufakturze Czekoladowej, ul. Szewska 8:

  • 12 X Anna Polony, refleksje na temat: Sztuka aktorska Modrzejewskiej – moje aktorstwo
  • 13 X Anna Lutosławska, refleksje na temat: Byłam aktorką. Byłam Modrzejewską. Kim jestem?
  • 14 X Anna Litak, o ikonografii Heleny Modrzejewskiej
  • 15 X Agnieszka Kowalska, Modrzejewska i jej największa polska rywalka – Antonina Hoffmann
  • 16 X Koncert gitarowy ku czci Madame Mistrza Jana Oberbeka
  • 17 X Agnieszka Marszałek, Lwowska Helena Modrzejewska

W Salonie Modrzejewskiej, ul. Sienna 5, II piętro:

  • 18 X Amerykańskie wiersze ku czci Modjeskiej/Modrzejewskiej; Korespondencja Modjeska-Irving-Terry.

Na wszystkie spotkania wstęp wolny, z prośbą o datki na odnowę grobowca Józefy Bendowej, matki Heleny, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zbiórkę organizuje Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa.

Komentarze