Sprawozdanie na koniec roku 2013

13 01/2014

Remont na Siennej

poczynając od marca 2013, na kilka miesięcy trzeba było przerwać dyżury w Salonie Modrzejewskiej przy ul. Siennej 5, zaś planowane tam spotkania przenieść w inne miejsca. Powodem był gruntowny remont całego budynku, który po jego planowanym zakończeniu, już w grudniu tego roku, cały będzie prawdziwym salonem Krakowa.

Realizowane programy

a/ Przewodnik Krakowskim Szlakiem Modrzejewskiej - wersja internetowa projektu na ukończeniu. Tekst opracowany został na podstawie „Wspomnień i wrażeń” Modrzejewskiej, jej korespondencji oraz innych źródeł; podajemy go w załączeniu

b/ Ryciny Modrzejewskiej - przygotowanie bibliofilskiej edycji wyboru rycin prezentujących Artystkę; druk będzie dostępny w Fundacji od stycznia 2014. Spotkanie promocyjne planowane w dzień marcowych imienin Heleny. Kilka rycin podajemy tu w załączeniu.

c/ Spotkania Salonowe z konieczności musiały odbywać sie w różnych miejscach.

- We wrześniu Modrzejewską prezentowaliśmy w Kaliszu, dla uczestników konferencji „Rola i wkład Polaków w kształtowanie dziedzictwa kulturowego innych narodów” zorganizowanej tam przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza; wygłoszone referaty to: Helena Modrzejewska/Modjeska - Polka; w Ameryce, w Anglii, w Dublinie, w Pradze i w Rosji - na scenie, na salonach, w magazynach prasowych i towarowych (E. Orzechowski) oraz „Wpływ Heleny Modrzejewskiej na rozwój fotografii aktorskiej” (A. Kędziora)

- w październiku Fundacja była współorganizatorem odbywającego sie w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej Jej Miesiąca (w tym Jej Urodzin). Fundacja zaoferowała publiczności dwa spotkania: Modrzejewska – Persona  (E. Orzechowski) i Helena Modrzejewska – kult i marka (A. Kędziora)

- także w październiku, we współpracy z „Dziennikiem Polskim” oraz Instytutem Kultury UJ, rozpoczęto cykl debat zainspirowany cyklem publikacji „Dziennika” – „Kultura pod ścianą”. Spotkania odbywały sie na Kampusie 600-lecia UJ, a w każdym z nich uczestniczyło około 100 osób. Programy Debat już zrealizowanych podajemy w załączeniu

 

Dodać tu należy, że tak intensywna działalność była możliwa dzięki grantom przyznanym  nam przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Dotacje te umożliwiły nam również:

- prowadzenie kwerend w poszukiwaniu ewentualnych nowych źródeł (Kalisz, Rzeszów)

- zakup nowych elementów wyposażenia Salonu, m.in. manekinów na pozyskane kostiumy, których hojnymi ofiarodawcami są dyrektorzy: Teatru Tesinske Divadlo w Czeskim Cieszynie, Opery Krakowskiej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej; prezentacja kostiumów będzie możliwa po zakończeniu remontu budynku przy ul. Siennej 5

- zakup nowych eksponatów, złożonych w Fundacji, jako depozyt, w tym takich interesujących, jak: oryginalne scrapbooki amerykańskie czy afisze teatralne z czasów W. Bogusławskiego.

Przez cały ten okres trwały również prace nad przygotowaniem scalonej edycji korespondencji Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego oraz doborem do niej ilustracji; wydawcą listów będzie PIW; planowana promocja w marcu – w Salonie Modrzejewskiej, w dniu Jej Imienin.

Komentarze