Sprawozdanie z działalności Fundacji

16 07/2014

W Sprawozdaniu za rok miniony pisaliśmy, że w marcu będzie promocja scalonej Korespondencji Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego w edycji PIW, w opracowaniu A. Kędziory i E. Orzechowskiego. Promocja na pewno odbędzie się, lecz jesienią, bo prace redakcyjne uległy opóźnieniu.


W roku 2014 Fundacja otrzymała ważne granty od Urzędu Miasta Krakowa:
- na edycję polskich wierszy ku czci Modrzejewskiej


- publikację debat, których współorganizatorem była Fundacja dla Modrzejewskiej „Z kulturą o kulturze – Kultura pod ścianą”


- na realizację niezwykłego przedsięwzięcia, a mianowicie wystawienie prapremiery dramatu dwóch studentek zarządzania kulturą: Jowity Tenderowicz i Karoliny Wiecheć, „NIE-dzisiejsi”. Trzeba dodać, że i dramat i jego realizacja zwłaszcza były podstawą obronionych już prac licencjackich pisanych pod kierunkiem dr A. Kędziory. A oto podstawowa dokumentacja tych wydarzeń. Dokumentacja pełna znajduje się na fanpage’u wydarzenia https://www.facebook.com/niedzisiejsi


24 II 2014 była promocja nowej książki „Skojarzenia zapisane w brulionie” wielkiego Przyjaciela Fundacji – znakomitej aktorki Anny Lutosławskiej. W Salonie zgromadziło się doborowe towarzystwo, obecny był m.in Kazimierz Wiśniak.

W pierwszym półroczu 2014 aktywność Fundacji spełniała się poza siedzibą Salonu, gdyż, mimo usilnych starań, jego działalność nie uzyskała wsparcia grantowego ze strony stołeczno-królewskiego miasta Krakowa; interwencja u Pana Prezydenta J. Majchrowskiego okazała się bezowocna. Natomiast pozasalonowa aktywność Fundacji za ten okres to: kontynuacja Debat „Z kulturą o kulturze – Kultura pod ścianą”, w ramach której – na Kampusie UJ – odbyły się następujące spotkania:


16 stycznia 2014 r., godz. 17.15 – MISJA I ZADANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY – PERSPEKTYWA ORGANIZATORÓW z udziałem Stanisława Dziedzica, Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Urząd Miasta Krakowa) i Krzysztofem Markielem, Dyrektorem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).


22 maja 2014 r., godz. 17.00 – INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE – PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW z udziałem Barbary Szałapak, członka Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich, Przewodniczej Oddziału Krakowskiego ZASP i Jerzego Łysińskiego, Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.


W każdym z tych spotkań brało udział ok. 70 osób; przygotowywany jest osobny tom z dokumentacją Debat; powinien ukazać się jeszcze w tym roku.


Efektem ubiegłorocznych grantów Urzędu Miasta Krakowa są następujące dokonania:
- Przewodnik wirtualny „Śladami Modrzejewskiej po Krakowie” – zobacz osobna zakładka na głównej stronie Fundacji

- zupełnie unikatowy w skali światowej album 116 grafik z Modrzejewską, przygotowany przez dr A. Kędziorę, a wydany przez krakowską Attykę (album w małym nakładzie, głównie dla Przyjaciół i Sponsorów Fundacji; możliwość nabycia poprzez kontakt z Fundacją)


- zestaw pocztówek z Modrzejewską, przygotowany także przez dr A. Kędziorę i drukowany przez Attykę (dostęp – podobnie, jak album, poprzez kontakt z Fundacją)

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie, Fundacja ma wysokiej klasy skany albumu I. Nikorowicza z jego kompozycjami do ról Modrzejewskiej; aktualnie trwają prace nad nagraniem oraz zestawem muzyki z tekstami ról; najprawdopodobniej jesienią zostaną zaprezentowane efekty tych działań

Nie powiodły się starania o to, by przystąpić do renowacji Modrzejówki - domu aktorki przy ul. Grottgera 11.  Nowy Zarząd Arcybractwa Miłosierdzia, właściciel posesji, wykazał dużo dobrej woli, powierzając Prezesowi Fundacji misję opracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu (w sumie jest to 9 budynków) z przeznaczeniem na tzw. Ogrody Młodej Kultury. Prezes przedstawił plan docelowego wykorzystania tych obiektów, lecz był bezradny wobec ogromu koniecznych wcześniej do wykonania ekspertyz i prac przygotowawczych (kwestie prawne, geodezyjne, infrastruktury, etc., etc.). Podjęta próba zainteresowania tą niepowtarzalną możliwością Urzędy Miasta Krakowa i Pana Prezydenta J. Majchrowskiego, skończyła się obietnicą stosownych działań ze strony właściwej Pani Wiceprezydent, co nigdy nie nastąpiło. Z kolei Zarząd Arcybractwa nie jest zainteresowany rozmowami na temat samego tylko domu Modrzejewskiej. Sytuacja jest patowa, a Modrzejówka dalej niszczeje.

 

Komentarze