Spacer Szlakiem

01 09/2016

 

 10 września godzina 11.00 

S P A C E R  SZ L A K I E M  H E L E N Y  M O D RZ E J E W S K I E J!Do tej pory Szlak Heleny Modrzejwskiej istniał tylko naszej stronie internetowej, ale już 10 września zaprosiliśmy Państwa na Spacer Szlakiem Heleny Modrzejewskiej. Była to wycieczka w towarzystwie przewodnika po krakowskim Starym Mieście. Trasa składa się z ośmiu przystanków, które pokazują miejsca ważne dla Modrzejewskiej, istotne ze względu na jej karierę i rozwój artystyczny, jak i jej życie osobiste. Początek obok Domu Rodzinnego Heleny Modrzejewskiej Grodzka 22, gdzie w 1840 roku Modrzejewska przyszła na świat. Spacer skończył się w Kościele św. Krzyża, gdzie w 1909 odbyły się uroczystości związane z pogrzebem aktorki. 

 

Pierwszy przystanek godzina 11.00

DOM RODZINNY HELENY MODRZEJEWSKIEJ

Drugi przystanek

NARODOWY STARY TEATR   

im.  H. MODRZEJEWSKIEJ

Trzeci przystanek

KOŚCIÓŁ pw. ŚW. ANNY

Czwarty przystanek

SUKIENNICE

Piąty przystanek

SALON HELENY MODRZEJEWSKIEJ

Szósty przystanek

HOTEL POLLERA

Siódmy przystanek

TEATR im J. SŁOWACKIEGO

Ósmy przystanek

KOŚCIÓŁ pw. ŚW. KRZYŻA

 

Udział w spacerze był bezpłatny. 

Autorzy wirtualnego Szlaku Heleny Modrzejewskiej:

prof. dr hab. Emil Orzechowski i dr Alicja Kędziora

Opracowanie i oprowadzanie: dr Agnieszka Kowalska

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie!!

 

Komentarze