Gra miejska

23 09/2016

„Gdzie była Helena Modrzejewska w 1863 roku?”

Kraków Stare Miasto

Nie zachowały się dokumenty, poświadczające, gdzie przebywała Modrzejewska między lutym 1863 roku a grudniem 1865, wszystkie informacje na ten temat są jedynie domysłami. Przedstawiamy scenariusz, w którym Aktorka jest łączniczką w powstaniu styczniowym i jej zadaniem jest przekazanie informacji o miejscu przechowywania broni dla powstańców w Krakowie. Po drodze spotyka uczestników powstania (agentów), którzy odegrali ważne role w jej życiu.

Adam Chmielowski – późniejszy Brat Albert, autor zniszczonego portretu Heleny Modrzejewskiej; w Powstaniu Styczniowym został ranny w nogę, którą musiano amputować.

Karol Chłapowski – późniejszy mąż Heleny Modrzejewskiej; za udział w Powstaniu osadzony w więzieniu w Moabicie.

Maksymilian Jackowski – przyjaciel Chłapowskich z Wielkopolski; za udział w Powstaniu osadzony w więzieniu w Moabicie.

Adam Asnyk – przyjaciel Modrzejewskiej, artystka wielokrotnie recytowała jego poezję (m.in. Na pobojowisku, U stóp krzyża, Czego ja pragnę, Dzieje piosenki, Baśń tęczowa, Czary), występowała także w jego sztuce Gałązka heliotropu, w której grała rolę Amelii; w Powstaniu Styczniowym członek Rządu Narodowego

Ignacy Maciejowski Sewer – przyjaciel Chłapowskich, autor niezwykle długich listów zwłaszcza w sprawach zawodowych (Sewer był także dramaturgiem) w powstaniu związany z Ludwikiem Mierosławskim, komisarz województwa sandomierskiego, po upadku powstania więziony przez władze austriackie, potem zmuszony do emigracji

Tekst: dr Alicja Kędziora

Współpraca ze Skawińskim Centrum Wolontariatu, projekt dedykowany dzieciom o różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej oraz ich rodzicom.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków”

Komentarze