Przyjaciele i sponsorzy

Moneta

"Dążyć do dobra" - pomóż realizować cele Fundacji
"Dążyć do dobra, strzec go i rozsądnie używać" to dewiza herbowa Chłapowskich. Modrzejewska była jej wierna jako Fundatorka wielu instytucji potrzebnych społeczeństwu. Była jej wierna jako Patron i Mecenas karier młodych artystów. Była jej wierna jako uczestnik wielu akcji charytatywnych.
Cele Fundacji można osiągnąć tylko z pomocą Przyjaciół, Mecenasów i Sponsorów. Dobrą tego ilustracją jest awers i rewers monety.

PRZYJACIEL to Osoba lub Instytucja, która twórczą myślą i przekonującym słowem przyczynia się do realizacji celów Fundacji.

MECENAS to Osoba lub Instytucja, która czynem wymiernym, a przy tym bezinteresownie, wspomaga realizację celów Fundacji.

SPONSOR to Osoba lub Instytucja, która czyni podobnie, oczekując jednak, że dobro uczynione dla realizacji celów Fundacji skutkuje wyższym prestiżem Sponsora.

Dla wielu Modrzejewska/Modjeska była Przyjacielem, Mecenasem, Sponsorem. Sama też miała wielu Przyjaciół, Mecenasów, Sponsorów.

Na listę tę wpisali się ostatnio wszyscy Realizatorzy, Patroni medialni i Sponsorzy zdarzenia inaugurującego działalność Fundacji dla Modrzejewskiej - Rocznicy Urodzin Heleny Jadwigi - w Narodowym Starym Teatrze w dniu 11 października 2010. Kolejne wydarzenia listę tę na pewno znacznie i rychło powiększą.

Osoby i instytucje, które zechcą wspomóc cele Fundacji, prosimy o kontakt z adresem info@modjeskafoundation.org.

Sponsor

Krakowski Bank Spółdzielczy