Urodziny Madame

10 10/2020

Seminarium naukowe A.D. 2020

Helenie Modrzejewskiej w 180 rocznicę urodzin

W trakcie spotkania Prelegenci - zaproszeni przez Madame Modjeską Goście na Jej 180. urodziny, które odbędą się

12 października 2020 roku

w Domu Jana Matejki w Krakowie

zaprezentują krąg przyjaciółek Modrzejewskiej, jej artystycznych rywalek i naśladowczyń, pokażą feministyczne wątki w życiu i twórczości Aktorki oraz ukażą wybrane aspekty z edukacji i emancypacji kobiet przełomu wieków. Nadto, usłyszeć (i zobaczyć!) będzie można o tym, jak kształtował się z jednej strony ikonograficzny portret Modrzejewskiej, a z drugiej – jak Ona sama realizowała się poprzez rysunek.

 Dziękujemy wszystkim Prelegentom za udział w seminarium. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze