O Fundacji

Fundacja dla Modrzejewskiej jest prywatną inicjatywą osób przekonanych, że ważnym społecznie obowiązkiem jest utrwalanie pamięci o wielkich Artystach, którzy odeszli, a ich życie i sztuka stanowią istotną część narodowego dziedzictwa i dają wzory postaw obywatelskich.

Helena Modrzejewska Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej (to pełna nazwa), została zarejestrowana przez krakowski sąd w dniu 5 maja 2010 roku pod numerem KRS 0000355816. Cele Fundacji precyzuje Statut:

  1. „Inicjowanie działań i projektów związanych z życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej w zakresie badań nad Jej działalnością teatralną i społeczną oraz nad udziałem sztuki teatralnej w społeczeństwie.
  2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oświatowych, naukowych i informacyjnych mających na celu upowszechnienie życia i twórczości Heleny Modrzejewskiej w społeczeństwie.
  3. Pozyskiwanie materiałów i pamiątek związanych z życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej oraz ich opracowywanie i upowszechnianie.
  4. Popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki teatralnej prezentowanej przez Helenę Modrzejewską.”

Jest to poniekąd zgodne z wolą Artystki, która na pożegnalnym przedstawieniu w nowojorskiej Metropolitan Opera House powiedziała: Koniec końców to nie aplauz jest największą nagrodą dla aktora. Jest nią świadomość, że będzie żył w sercu i pamięci widzów. Fundacja chce wypełnić dzieło zapoczątkowane już w XIX wieku niezrealizowanym projektem powołania Stowarzyszenia zabezpieczenia bytu Pani Modrzejewskiej, w którym pisano, że to „społeczeństwo całe solidarnie zobowiązane czuć się powinno dla jednostek poświęcających mu swe życie i siły”.

Zarząd Fundacji:

  • prof. dr hab. Emil Orzechowski, Prezes
  • Jan Orzechowski, Vice Prezes
  • Aldona Gibalska, Vice Prezes
  • dr hab. Alicja Kędziora Vice Prezes

Pliki do pobrania:

 

Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej została powołana decyzją Jego Magnificencji Rektora UJ, prof. dra hab. Karola Musioła, na wniosek Katedry Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ, z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

Zakres działalności Pracowni obejmuje pozyskiwanie i gromadzenie wszelkich materiałów autobiograficznych, biograficznych i krytycznych związanych z życiem, działalnością, twórczością i recepcją twórczości Aktorki, opracowywanie i udostępnianie zebranych materiałów, inspirowanie i przeprowadzanie badań w tym zakresie, nawiązywanie współpracy z instytucjami i badaczami, których obszar prac pokrywa się z działalnością Pracowni, organizowanie seminariów, wykładów, wystaw i konferencji oraz działalność wydawniczą.