Wywiad dla polskiego radia w Chicago

16 10/2010

14 X Prezes Fundacji dla Modrzejewskiej udzielił obszernego wywiadu o artystce dla polskiego radia w Chicago.

Komentarze