Kaliskie Spotkania Teatralne

20 05/2012
W wielkim święcie Modrzejewskiej i Chłapowskich w Żegocinie udział wzięli: Alicja Kędziora, Kierownik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Modrzejewskiej, która we współpracy z Fundacją przygotowała do pokazania w mini salonie Modrzejewskiej w Żegocinie kolekcję oryginalnych eksponatów z epoki, a także – wraz z Prezesem Fundacji, Emilem Orzechowskim, zaprezentowała w Kaliszu referat Modrzejewska. Dokumentacja filmowa na stronach Kaliskich Spotkań Teatralnych.

Komentarze